Quan tornis a la UAB

La següent documentació és indispensable per al cobrament de la segona part de la beca i per al traspàs de les notes de destinació a l’expedient de la UAB.

• Acord d‘estudis (learning agreement): Si no l’has enviat amb anterioritat, cal fer-ho ara signat i segellat per tu i per la universitat de destí. Si has fet canvis, l’última versió.

• Certificat de finalització d’estada: Cal descarregar el document al SIA (https://sia.uab.es/: Consulta i sol·licituds d'intercanvi OUT), fer que el signi i segelli la universitat de destí, tornar a carregar, gravar  i informar l'Oficina d'Intercanvis quan estigui fet. Important: La data de signatura d’aquest document ha de ser obligatòriament igual o posterior a la de finalització de l’estada, mai anterior.

• Informe final de valoració de l’estadaRebràs un missatge des del sistema. Cal respondre l’enquesta rebuda, guardar el resguard/ pdf i pujar-lo al SIA y gravar.

Quan?
En tornar: Abans del 30 de setembre.