Quan tornis a la UAB

Lliura la documentació signada per la universitat de destinació a la gestió acadèmica

Documentació indispensable per al cobrament de la segona part de la beca i per al traspàs de les notes de destinació a l’expedient de la UAB:
 

  • Acord d'Estudis (learning agreement), només en el cas que hagis fet canvis durant la teva estada, per tant, l'última versió. Signat i segellat per la universitat de destinació.
  • Certificat d’Estada signat i segellat per la universitat de destinació. Aquest document ha de ser obligatòriament original i no pot estar signat amb antelació a la data de finalització de l’estada.
  • Addenda al Conveni de Subvenció Erasmus+ (2 originals) signats només per l'alumne, indicant la data d'inici i de finalització que consta al certificat d'estada. La data de signatura del document ha de ser obligatòriament anterior a la data de finalització de l'estada.
  • Informe final de valoració de l’estada i test de valoració de l'idioma final (OLS): Rebràs un missatge des de l’Àrea de Relacions Internacionals amb instruccions.
  • Certificat de notes (només si l’han entregat directament a vosaltres, normalment s'envia entre universitats).


Quan?
En tornar: Abans del 30 de setembre.