Quan arribis a la universitat de destinació

Envia el certificat d'arribada i el learning agreement a la Gestió Acadèmica/ Oficina d'Intercanvis

L’enviament del certificat d’arribada i del learning agreement és obligatori en tots els casos i indispensable per cobrar la primera part de la beca 70% (si ha estat concedida), signat i segellat per la universitat de destinació.

Estudiants Campus Bellaterra mail a intercanvis.fee@uab.cat
Estudiants Campus Sabadell mail a intercanvis.fee.sabadell@uab.cat


Quan?
Durant la primera setmana d’estada, en arribar
 

Modificacions de l'acord d'estudis (learning agreement) i de la matricula (si escau)

Per proposar canvis de l’acord d’estudis al coordinador d’intercanvis, que pot o no implicar canvis a la matrícula, cal consultar el manual d’acord d’estudis que podeu trobar al menú de la dreta, i dins del document, apartat “Modificació de l’acord d’Estudis i Matrícula (si escau)".

En cap cas les modificacions de l’acord d’estudis suposen automàticament la modificació de la matrícula. Qualsevol modificació de matrícula haurà de ser sol·licitada seguint el procediment estipulat al manual de l’acord d’estudis.
 

Quan?
Assignatures UAB 1r semestre: fins el 30 d’octubre.
Assignatures UAB anuals i 2n semestre: fins el 30 de març.