Quan arribis a la universitat de destinació

  • Dades bancàries: Si no l'has fet abans de marxar, introdueix ara les teves dades bancàries al SIA (https://sia.uab.es/: Consulta i sol·licituds d'intercanvi OUT). Cal fer-ho abans d’enviar el certificat d’arribada. Important: Aquest tràmit és imprescindible per poder procedir al pagament del primer termini de la beca.
  • Certificat d'arribada: Cal descarregar el document al SIA (https://sia.uab.es/: Consulta i sol·licituds d'intercanvi OUT), fer que el signi i segelli la universitat de destí, tornar a carregar, gravar  i informar-nos quan estigui fet a les adreces d'email que trobareu al final de la pàgina: Important: Aquest document és imprescindible per poder procedir al pagament del primer termini de la beca.

Estudiants Campus Bellaterra mail a intercanvis.fee@uab.cat
Estudiants Campus Sabadell mail a intercanvis.fee.sabadell@uab.cat


Quan?
Durant la primera setmana d’estada, en arribar
 

Modificacions de l'acord d'estudis (learning agreement) i de la matrícula (si escau)

Per proposar canvis de l’acord d’estudis al coordinador d’intercanvis, que pot o no implicar canvis a la matrícula, cal consultar el manual d’acord d’estudis que podeu trobar al menú de la dreta, apartat “Modificació de l’acord d’Estudis i Matrícula (si escau)". 

En cap cas les modificacions de l’acord d’estudis suposen automàticament la modificació de la matrícula. Qualsevol modificació de matrícula haurà de ser sol·licitada seguint el procediment estipulat al manual de l’acord d’estudis.

Quan?
Assignatures UAB 1r semestre: fins al 30 d’octubre.
Assignatures UAB anuals i 2n semestre: fins al 30 de març.