Informació seleccionats

Convocatòria única 2016/17:
S’obre el període d’acceptació de les places d’intercanvi des del 18 de desembre fins el 14 de gener. Trobareu les opcions:
·         Acceptar
·         No acceptar
·         No acceptar i optar a plaça vacant
 
Els estudiants que seleccioneu “No acceptar i optar a plaça vacant” tindreu l’opció de tornar a sol·licitar plaça d’entre les vacants que hagin quedat en aquesta primera assignació.

Els estudiants que hagueu quedat en “llista d’espera”  també tindreu l’opció de sol·licitar vacants.

Per tal de sol.licitar vacant, del 18 al 22 de gener,  heu de tornar a entrar a la vostra sol·licitud ja feta i seleccionar les places vacants que desitgeu. Recordeu que podeu escollir fins a un màxim de vuit destinacions.
Trobareu informació detallada sobre com sol.licitar places vacants al document publicat al final d'aquesta pàgina.
 
_________________________________________________________________________________________________

En data 3 de febrer de 2016, es publica la resolució definitiva de places de la convocatòria Única modalitat Estudis pel curs 2016-2017. Trobareu el llistat més avall.

IMPORTANT: S’obre el període d’acceptació de les places d’intercanvi del 4 al 8 de febrer de 2016 per als estudiants que han obtingut plaça al segon període d'assignació.
 

Els estudiants que hagueu quedat en “llista d’espera” en aquesta resolució definitiva tindreu l’opció de sol·licitar vacants, a tal efecte caldrà que contacteu amb la gestió acadèmica del vostre centre.
 

 


CALENDARI PREVIST SELECCIÓ PROGRAMA PROPI 2016/17
17/12/2015 Publicació 1a Resolució (provisional)
Del 8 de desembre al 14 de gener de 2016: Període acceptació/no acceptació places 1a Resolució a http://sia.uab.es/
3/02/2016 Publicació 2a Resolució (definitiva)
Del 4 al 8 de febrer de 2016: Període acceptació/no acceptació places 2a Resolució a http://sia.uab.es/ACCEPTACIÓ / NO ACCEPTACIÓ

CANVIS EN EL PERÍODE D'ESTADA

- Aquells estudiants que tingueu assignat el Primer semestre i vulgueu canviar al Segon semestre (o al revés) podeu acceptar directament la plaça atorgada i enviar un correu a l’Oficina d’Intercanvis del vostre centre demanant el canvi de semestre.
- Qualsevol altre tipus de canvi en el període d’estada NO és possible en aquest moment.
- Recordeu que els semestres assignats van en funció del nostre calendari acadèmic, no del de la universitat d’acollida.
 
REASSIGNACIÓ DE PLACES NO ACCEPTADES (2a volta)
Només es reassignarà plaça als estudiants que hagin quedat en llista d'espera i aquells que NO hagin acceptat la seva plaça.
Els que ja tinguin una plaça acceptada es quedaran amb aquella, encara que hagi quedat lliure una de les opcions anteriors.
 


INFORMACIÓ IMPORTANT PER A TOTS ELS SELECCIONATS:

DOSSIER INFORMATIU
En aquest dossier trobareu detallats els passos a seguir de tot el procés.

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA UNIVERSITATS DE DESTINACIÓ
Cada universitat de destinació actualitza la informació pel curs 2016/17 en terminis diferents (en alguns casos fins a finals de març).
A partir de l'acceptació definitiva de places, podeu consultar al mapa de destinacions la informació sobre la documentació requerida per la vostra universitat de destinació.
També podeu consultar directament la informació al web de cada universitat fent servir el llistat excel de Destinacions publicat a l'octubre, clicant a sobre del nom de la Universitat.


Us recordem que, en tots els casos, l'admissió al programa d'intercanvis resta condicionada a l'acceptació final per part de la universitat de destinació.


 

DOSSIER informatiu Programa Propi 2016-17
annex I Dossier Programa Propi 2016-17 (només per a centres adscrits)
Destinacions Programa Propi Curs 2016-17
Formulari Certificado de existencia de cobertura de seguro.
Model Full Certificat d'Estada
Model Full Modificació d'Estada
Model Full Renúncia
1a Resolució Convocatòria Única 2016-17
Informació Sol·licitud Places Vacants 2016-17
2a Resolució Convocatòria Única 2016-17
Cursos d'idiomes per a alumnes d'intercanvis - UAB Idiomes
1a Resolució Programa Propi Califòrnia 2016-17
2a Resolució Programa Propi Califòrnia 2016-17