Condicions generals

Estades de Coordinació Programa Erasmus +

 

Descripció
L'objectiu d’una estada de coordinació pot tenir dues vessants: visitar una universitat amb la finalitat de signar un nou acord d’intercanvi, o bé visitar una universitat amb la qual ja existeix intercanvi per tal de fer-ne el seguiment.

Places
Cada centre podrà demanar com a màxim una estada de coordinació per curs acadèmic.

Requisits
Per realitzar una estada de coordinació no és necessari que hi hagi un acord Erasmus entre la universitat que es visita i la UAB, pero sí que és necessari que l'altra institució participi en el programa Erasmus.

Per poder fer una estada Erasmus és tenir la nacionalitat, residència permanent o status de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants dins el programa Erasmus (els 27 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l’Àrea Econòmica Europea -Islàndia, Liechtenstein i Noruega- Turquia i Croàcia)

Dotació econòmica
900€ màxim per estada.
Aquestes estades es subvencionen a través dels fons per a l’Organització de la Mobilitat (OM) del programa Erasmus.

Durada de l'estada
Es considera que la durada màxima d'una estada de coordinació és d'una setmana.

Terminis
Presentació de sol·licituds: fins el 31 de maig de 2021.
Realització d’estades: fins el 31 de juliol de 2021.

Per a qualsevol dubte us atendrem a:
Àrea de Relacions Internacionals (Edifici N – Plaça Cívica)
Tel. 93 581 3780
A/e: erasmus.staff@uab.cat