Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Erasmus+ KA107 Estudiants OUT a Partner Countries

Cofinançat pel programa Erasmus + de la UE

El Programa Erasmus+ de la Comissió Europea promou la mobilitat de la comunitat universitària.

L'acció Erasmus+ KA107 d'aquest programa proveeix fons per a la mobilitat amb països associats (Partner Countries).

Amb els fons que li han estat adjudicats  en el marc del programa Erasmus + Partner countries- KA107, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) convoca una sèrie d’ajuts a la Mobilitat dels estudiants UAB.

Cofinançat pel programa Erasmus + de la UE

ESTUDIANTS

Aquesta pàgina va ser actualitzada per última vegada el 14/01/2022.

Davant la pandèmia de la Covid-19, requerim a tots els estudiants que facin una estada dintre del programa KA107 2020, a acreditar la cobertura d’una assegurança d’assistència en viatge i accidents (mínim 300.000€) que inclogui despeses mèdiques, quirúrgiques i de responsabilitat civil en el país de destinació.

ERASMUS+ KA107
Ajuts per Mobilitat d'Estudiants a Països Associats

El Programa Erasmus+ de la Comissió Europea promou la mobilitat de la comunitat universitària i l'acció Erasmus+ KA107 d'aquest programa proveeix fons per a la mobilitat amb països associats (Partner Countries). 

Trobareu la informació completa sobre les convocatòries d'ajuts per mobilitat d'estudiants a països associats a la part inferior d'aquesta pàgina.

Convocatòria Erasmus+ KA107-2020; data límit per finalitzar estada 31/07/2023.

 

PAÏSOS I NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES

Places disponibles per a la mobilitat d’estudiants als següents països:

 • Albània: 2
 • Ghana: 1, exclusiva per PhD
 • Israel; 1
 • Palestina; 2
 • Tunísia: 2

Podeu consultar les universitats participants en la  Convocatòria publicada al peu d’aquesta página.

Les següents universitats no participen en el programa Erasmus+ KA107:

 • Austràlia: Monash University
 • Canadà: University of Ottawa

 

IMPORT DELS AJUTS
D'acord amb el que estableix la Guia del Programa Erasmus+ els estudiants rebran els ajuts corresponents als conceptes següents:

 

PROCÉS DE SOL·LICITUD
El estudiants matriculats a la UAB, interessats en sol·licitar un ajut Erasmus+ KA107 haureu de completar aquest formulari de sol·licitud online, on caldrà adjuntar una còpia del DNI / NIE / Passaport i de l'Acord d'Estudis signat (només pels estudiants de Doctorat). El termini per presentar sol·licituds estarà obert a partir de l’1 de desembre de 2020.

 

CALENDARI
  Període de sol·licitud Data de resolució
3a resolució Del 16 de juny al 31 de juliol de 2021 i de l'1 de setembre al 15 de novembre de 2021 15 de desembre de 2021
4a resolució Del 16 de novembre de 2021 al 15 de març de 2022 20 d'abril de 2022
5a resolució Del 16 de març al 15 de juny de 2022 15 de juliol de 2022
6a resolució Del 16 de juny de 2022 al 31 de juliol de 2022 i de l'1 de setembre de al 15 de novembre de 2022 15 de desembre de 2022

 

Resolucions i Convocatòria:

3a Resolució KA107 Estudiants OUT 2020

2a Resolució KA107 Estudiants OUT 2020

1a Resolució KA107 Estudiants OUT 2020

Resolució Modificació de la Convocatòria Estudiants OUT 2020

Convocatòria ErasmusKA107 projecte 2020 Estudiants OUT

Modificació de Calendari Convocatòries 2019 i 2020

Documents a aportar:

Learning Agreement Erasmus+ KA107 Students

Learning Agreement Erasmus+ KA107 PhD

Certificat existència cobertura assegurança

Guies i altra documentació:

Guidelines on how to use the Learning Agreement for Studies


Per a més informació:

Àrea de Relacions Internacionals
Edifici N - Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel +34 93 586 82 56

erasmus.ka107@uab.cat


 

Cofinançat pel programa Erasmus + de la Unió Europea

ESTUDIANTS

Davant la pandèmia de la Covid-19, requerim a tots els estudiants que facin una estada dintre del programa KA107 2019, a acreditar la cobertura d’una assegurança d’assistència en viatge i accidents (mínim 300.000€) que inclogui despeses mèdiques, quirúrgiques i de responsabilitat civil en el país de destinació.

 

ERASMUS+ KA107 - Ajuts per Mobilitat d'Estudiants a Països Associats

El Programa Erasmus+ de la Comissió Europea promou la mobilitat de la comunitat universitària i l'acció Erasmus+ KA107 d'aquest programa proveeix fons per a la mobilitat amb països associats (Partner Countries). 

Trobareu la informació completa sobre les convocatòries d'ajuts per mobilitat d'estudiants a països associats a la part inferior d'aquesta pàgina.

Convocatòria Erasmus+ KA107-2019; data límit per finalitzar estada 31/07/2022.

 

PAÏSOS I NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES

Places disponibles per a la mobilitat d’estudiants als següents països:

 • Ghana: 1, exclusiva per PhD 
 • Israel: 1
 • Mèxic: 1, exclusica per PhD
 • Palestina: 2

Podeu consultar la llista d’universitats partners en la Convocatòria publicada al peu d’aquesta página.

 

IMPORT DELS AJUTS

D'acord amb el que estableix la Guia del Programa Erasmus+ els estudiants rebran els ajuts corresponents als conceptes següents:

 

PROCÉS DE SOL·LICITUD

El estudiants matriculats a la UAB, interessats en sol·licitar un ajut Erasmus+ KA107 haureu de completar aquest formulari de sol·licitud online, on caldrà adjuntar una còpia del DNI / NIE / Passaport i de l'Acord d'Estudis signat. El termini per presentar sol·licituds estarà obert a partir del 13 de desembre de 2019.CALENDARI

 
Període de sol·licitud
 
Data de resolució
3a resolució
Del 16 de juny al 31 de juliol de 2020
i de l'1 de setembre al 15 de novembre de 2020
 
15 de desembre de 2020
4a resolució
Del 16 de novembre de 2020 al 15 de març de 2021
 
15 d'abril de 2021
5a resolució
Del 16 de març al 15 de juny de 2021
 
15 de juliol de 2021
6a resolució
Del 16 de juny de 2021 al 21 de juliol de 2021
i de l'1 de setembre de al 15 de novembre de 2021
 
15 de desembre de 2021

 

Resolucions i convocatòria:

 

Documentació a aportar:

Guies i altra documentació:

 

Per a més informació:
Àrea de Relacions Internacionals
Edifici N - Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel +34 93 586 82 56
erasmus.ka107@uab.cat

Dilluns - Divendres de 9:30h a 13:30h
Dijous de 9:30h a 12:00h i de 15:30h a 16:30h