La Fundació Wassu

Portal de transparència

A la Fundació Wassu UAB som conscients que el nostre paper a la societat ens exigeix confiança i transparència. Amb aquest objectiu, posem a disposició la documentació relativa a la nostra activitat.

En aquesta secció trobaràs els estatuts de la Fundació, informació econòmica, memòries d'activitats i informació sobre el nostre patronat.

Estatuts de la Fundació

La Fundació Wassu UAB és una entitat sense ànim de lucre, constituïda amb data 7 de febrer de 2012 mitjançant escriptura pública número 231. La nostra inscripció consta al Registre de Fundacions del Departament per Ordre Ministerial de 9 d'abril de 2012, essent el número de registre assignat el 1456.

Ens regim per la llei pel que fa a les persones jurídiques, les normes i reglaments aplicables i, de manera especial, pels nostres estatuts.

Consulta els Estatuts de la Fundació Wassu

Memòries d'Activitats, Informació Econòmica i Memòria Abreujada

Memòries d'Activitats

Informació Econòmica i Memòria Abreujada

Convenis

Pots descarregar la documentació sobre els nostres convenis signats

Contractació pública

Al perfil de contractant de la Fundació Wassu UAB trobaràs informació referent a licitacions en tràmit, alertes de futures contractacions, adjudicacions i formalitzacions, així com les dades de contacte amb els òrgans de contractació. També hi pots consultar una relació de preguntes freqüents sobre aquesta qüestió.

Informació general de la contractació pública a Catalunya:

Junta Consultiva de Contractació Administrativa
Direcció General de Contractació Pública
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic