La Fundacio Wassu

Portal de transparència

A la Fundación Wassu UAB som conscients de que el nostre paper a la societat ens exigeix confiança i transparència. Amb aquest objectiu, posem a disposició la documentació relativa a la nostra activitat.

En aquesta secció trobaràs els estatuts de la Fundació, informació econòmica, memòries d'activitats i informació sobre el nostre patronat.

Estatuts de la Fundació

La Fundación Wassu UAB és una entitat sense ànim de lucre, constituida amb data 7 de febrer de 2012 mitjançant escriptura pública número 231. La nostra inscripció consta al Registre de Fundacions del Departament per Ordre Ministerial de 9 d'Abril de 2012, essent el número de registre assignat el 1456.

Ens regim per la llei en allò relatiu a les persones jurídiques, les normes i reglaments aplicables i, de manera especial, pels nostres estatuts.

Consulta els Estatuts de la Fundación Wassu

Memòries d'Activitats, Informació Econòmica i Memòria Abreujada

Memòries d'Activitats

Informació Econòmica i Memòria Abreujada

Convenis

Pots descarregar la documentació sobre els nostres convenis signats