Transferència del Coneixement

Videos

La Fundació s'ha caracteritzat per participar en diversos projectes multimèdia destinats a la conscienciació sobre la MGF, així com a la promoció dels valors tradicionals sense aquesta pràctica.

Iniciació sense mutilació

El documental ens fa entrar en el ritus de pas de nenes a edat adulta fortament arrelat, oferint una alternativa respectuosa amb la cultura: preservar el significat sociocultural de la pràctica, que proporciona identitat ètnica i de gènere, però excloent la fase física.

Iniciació sense mutilació

Un futur sense mutilació

El documental mostra el procés de transferència en cascada i apropiació del coneixement basat en l'evidència científica sobre la pràctica de la Mutilació Genital Femenina (MGF) a Gàmbia. A través dels testimonis de professionals de la salut, estudiants, tutors/es i líders comunitaris i religiosos (imams, comadrones tradicionals i circumcidadores), empoderats/des de coneixement, contemplem un canvi cap a opinions i actituds orientades a la prevenció, que ens permet veure un futur sense MGF.

Un futur sense mutilació

Cicle vital i supervivència

Com a resultat d'un extens treball etnogràfic a Gàmbia, Senegal i Guinea-Bissau, aquest documental ofereix una anàlisi exhaustiva de les idees i creences de les cultures que viuen a la regió.

Cicle vital i supervivència

Declaració de Brufut

L'any 2009, la I Conferència Internacional sobre Pràctiques Tradicionals Perjudicials va tenir lloc a Brufut (Gàmbia), reunint a representants del Govern, agències de Nacions Unides, líders religiosos i ONGD. El resultat és una Declaració Pública valenta, que trenca el silenci sobre la Mutilació Genital Femenina (MGF) al país.

Declaración de Brufut