Recerca

Metodologia de recerca

Hem desenvolupat una metodologia pionera basada en la recerca aplicada a la transferència de coneixement per a la prevenció de la Mutilació Genital Femenina (MGF) i l'atenció de les seves conseqüències.

Treballem amb un model científic, respectuós, sostenible i holístic, amb la convicció ferma que tot ésser humà té dret a participar de forma plena en cada decisió que afecti la seva vida.