La Fundacio Wassu

Patronat de la Fundació

El Patronat actual de la Fundación Wassu UAB està compost pels membres següents:

Vocals

 • Carlos Sánchez Lancis – Vicerrector de Relacions Institucionals i de Cultura, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Armand Sánchez Bonastre – Vicerrector de Recerca i Transferència, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Màrius Martínez Muñoz – Vicerrector de Relacions Internacionals, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Javier Lafuente Sancho – Director del Parc de Recerca, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Montserrat Balagueró Baró - Vicepresidenta Executiva, Fundació Universitat Autònoma de Barcelona
 • Adriana Kaplan Marcusán – Universitat Autònoma de Barcelona
 • Louis Lemkow Zetterling – Universitat Autònoma de Barcelona
 • Josep Maria Trepat Dessy – Wassu Gambia Kafo Associació per a la Cooperació amb l’Àfrica
 • Montserrat Solsona Roca – Wassu Gambia Kafo Associació per a la Cooperació amb l’Àfrica

Presidenta

 • Margarita Arboix Arzo – Rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona

Secretària

 • Maria Rosa Català Fernández – Directora Jurídica i de Recursos Humans, Corporació Universitat Autònoma de Barcelona