Recerca

Recerca a la Fundació Wassu

Al llarg dels anys, la recerca s'ha estès abordant diferents aspectes socioculturals, legals i mèdics de la MGF, compartits en diverses publicacions científiques i informes. També busquem ampliar el focus dels nostres estudis, per abastar altres problemàtiques que afecten la població amb la qual treballem.

Combinem mètodes i tècniques qualitatives i quantitatives, amb l'objectiu d'aprofundir en el coneixement d'aquesta pràctica tradicional, per desenvolupar estratègies de prevenció, atenció i acompanyament que siguin contextualitzades, sostenibles i eficients.

Principals activitats de recerca:

  • Recerca qualitativa: desenvolupem projectes de recerca etnogràfica a Espanya des de 1997, i a l'Àfrica des de 1989.
  • Qüestionaris CAP: dissenyem qüestionaris per avaluar els Coneixements, Actituds i Pràctiques (CAP) al voltant de la MGF, enfocats en els professionals, estudiants i comunitats.
  • Estudis clínics: explorem la prevalença i les conseqüències per a la salut de la MGF a Gàmbia (Clínic I: 2008-2009, Clínic II: 2010-2011).
  • Estudis geodemogràfics: cada quatre anys publiquem una actualització del Mapa de la MGF a Espanya, on descrivim i analitzem l'evolució de la població resident al territori, originària de països on es practica la MGF.
  • Seguiment de casos: assessorem professionals i entitats en processos reals d'intervenció davant de casos de MGF o de risc.