La Fundacio Wassu

La Fundació Wassu UAB

La Fundación Wassu UAB neix de les històries de moltes dones i nenes, i la convicció que els seus drets han de ser respectats.

Som una organització científica d'àmbit internacional, allotjada a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actuem per a la prevenció de les pràctiques tradicionals perjudicials, amb especial focus en la Mutilació Genital Femenina (MGF), la cura de les seves conseqüències i l'acompanyament de les dones i nenes que la sofreixen. Treballem a través de la recerca antropològica i mèdica, aplicada a la transferència de coneixement.

Visió

Millorar les condicions de vida de dones i nenes, reconeixent el seu dret a la integritat i llibertat personal, en condició d'igualtat social.
 

Missió

Implementar una metodologia científica i transferir coneixement per a promoure transformacions socials positives.
 

Valors

Respecte, col·laboració, compromís, excel·lència, dignitat, equitat, multiculturalisme, sostenibilitat, justícia.