La Fundació Wassu

El JAP-PTP

A Catalunya, comptem amb el nostre grup de Joves en Acció per a la Prevenció de Pràctiques Tradicionals Perjudicials (JAP / PTP), que va sorgir en el marc del projecte europeu CHAT en 2017, al qual vam voler donar continuïtat per visibilitzar a les noves generacions implicades en el abandonament de la MGF.

Marianna Jallow

Mariana Jallow

Sobally Diao

Sobally Diao

Uma Alcaide