La Fundació Wassu

L'equip

Diferents cares, un sol somni

Adriana Kaplan

Professora d'Antropologia Mèdica i Càtedra de Transferència Social del Coneixement.
Directora Executiva.

Adriana Kaplan és antropòloga, directora de la Fundació Wassu UAB i de la Càtedra de Transferència del Coneixement, professora del Departament d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i investigadora principal del Grup Interdisciplinari per a la Prevenció i l'Estudi de les Pràctiques Tradicionals Perjudicials (GIPE/PTP) de la UAB.

La seva trajectòria investigadora comença el 1987, iniciant una línia de recerca a la UAB, centrada en l'estudi de les migracions d'Àfrica subsahariana cap a Espanya i en l'anàlisi antropològic dels processos d'aculturació i integració social en l'àmbit de la salut sexual i reproductiva. Gradualment, es focalitza en l'estudi i la prevenció de les Mutilacions Genitals Femenines (MGF) des d'una perspectiva de gènere, longitudinal, circular i transnacional. El seu treball de camp a Gàmbia, Senegal i Guinea Bissau des de 1989 es va convertir en la publicació "De Senegambia a Cataluña: procesos de aculturación e integración social" (1998), guardonada amb el X Premi de Recerca en Ciències Socials Dr. Rogeli Duocastella, de la Fundació "la Caixa".

Neus Aliaga

Antropòloga amb Màster de Formació del Professorat de Secundària.

Coordinadora de Projectes.

Beatriz Escaño

Antropòloga
Màster en Antropologia: Investigació Avançada i Intervenció Social.
 
Suport a la recerca

Neus AliagaLlicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials
Màster en Assessoria Fiscal
Coordinadora financera

Júlia Perarnau

Antropòloga.
Màster Interuniversitari en Antropologia Mèdica i Salut Global.
 
Investigadora.