Transferència del Coneixement

Transferència del Coneixement a la Fundació Wassu

Nombrosos esforços per promoure l'abandonament de la Mutilació Genital Femenina (MGF) ens han ensenyat que imposar la seva eradicació no és el camí cap a un canvi sociocultural.  Contràriament, creen resistències que promouen la seva perpetuació o deriven en què la pràctica persisteixi clandestinament.

El canvi veritable neix de l'interior, no es pot imposar. Només quan les persones són realment capaces de poder escollir, s'aconsegueix un canvi durador. I les eleccions autèntiques tenen lloc quan les persones disposen d'informació, poden identificar-se amb les conseqüències perjudicials de la pràctica, i reconèixer l'impacte negatiu que té a les seves vides. Sempre des d'un diàleg respectuós amb el context sociocultural.

Seguint la nostra metodologia, el coneixement obtingut en el terreny es transfereix en cascada a institucions i actors clau, empoderant-los perquè siguin ells qui ho transfereixin a les comunitats. Aquestes institucions es troben estratègicament situades per la presa de decisions, de manera que han de disposar d'accés a informació precisa i actualitzada.

Els actors socials clau se seleccionen curosament en funció de l'impacte que potencialment tenen en les condicions de vida de dones i nenes que, o bé han patit, o es troben en risc de patir les conseqüències de la MGF. L'experiència i la recerca mostren que els i les professionals de la salut, l'educació i l'àmbit social es troben en una posició privilegiada per transferir el coneixement a les comunitats i multiplicar el seu efecte, gràcies a la seva proximitat, accessibilitat i universalitat. D'altra banda, els líders locals i religiosos prenen decisions en l'àmbit comunitari i la seva participació, és, per tant, crucial per l'èxit de qualsevol intervenció.