Mutilació Genital Femenina

Què és la MGF?

La Mutilació Genital Femenina (MGF) és una pràctica tradicional perjudicial amb arrels socioculturals fortes i ancestrals. Segons l'Organització Mundial de la Salut, comprèn aquells procediments que, de forma intencional i per motius no mèdics, alteren o lesionen els òrgans genitals femenins.

Internacionalment reconeguda com una violació extrema dels drets humans, la MGF perpetua la desigualtat de gènere i la discriminació, afectant seriosament la salut i el benestar de dones i nenes. UNFPA estima que més de 200 milions de dones i nenes que viuen actualment han patit aquesta pràctica i al voltant de 68 milions de nenes s'enfronten a la mutilació genital femenina el 2030 si no accelerem els nostres esforços per abandonar-la.