Mutilació Genital Femenina

Projecte Chat Plus

Projecte CHAT Plus - Changing Attitude Plus

El projecte CHAT Plus té com a objectiu principal prevenir la mutilació genital femenina (MGF) a Europa mitjançant l'activació de joves pertanyents principalment a les comunitats on encara es practica la MGF a Europa.

La mutilació genital femenina és una preocupació global. Les noves dades sobre la pràctica mostren que hi ha 31 països on es practica la MGF (UNICEF). A més, en comparació amb fa 30 anys, hi ha hagut una reducció general. No obstant això, el progrés no és prou ràpid i no és universal per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible - Agenda 2030 (objectiu 5.3). La MGF s'ha convertit en una preocupació europea.

Tal com reconeixen les convencions internacionals, la MGF constitueix un delicte i una violació dels Drets Humans i dels Drets dels Infants, així com una forma de discriminació de gènere, que impedeix que les dones i les nenes portin una vida normal i pacífica. La MGF comprèn tots els procediments que impliquen l'extirpació parcial o total dels genitals externs femenins, o lesions dels òrgans genitals femenins per motius no mèdics i no comporta cap benefici real per a les dones. 

S'estima que unes 600.000 dones viuen amb les conseqüències de la MGF a Europa i que 190.000 nenes i dones més corren el risc de patir aquesta pràctica nociva només en 17 països europeus. A més, ACNUR calcula que cada any durant els últims cinc anys almenys 20.000 dones i nenes sol·licitants d'asil que arriben a Europa podrien veure's afectades per la MGF.

El focus del projecte CHAT Plus és el canvi de comportament sobre la MGF a Europa, amb l'ajuda fonamental de les generacions joves. Estaran involucrats en la creació d'una campanya de comunicació pel canvi de comportament a nivell nacional a Itàlia, Espanya, Portugal, Irlanda i Holanda.

 La intervenció té com a objectiu:

  • Implicar els i les joves perquè esdevinguin agents de canvi en l'eliminació de la MGF a Europa.
  • Canviar l'actitud de les comunitats i professionals implicats.
  • Reforçar el sistema de resposta per prevenir la MGF i donar suport a les víctimes.

El projecte CHAT Plus inclou tres accions principals:

  • Implicació de joves de comunitats afectades.
  • Implementar una campanya de comunicació destinada a fomentar un canvi de comportament sobre GMF.
  • Una cooperació multiagència per erradicar la MGF a nivell local i europeu.

Al llarg del projecte seran produïts i difosos alguns documents que formen part de la campanya de comunicació pel canvi de comportament com són les directrius d'integració de la perspectiva de gènere, un kit de formació, vídeos per a xarxes socials, fulletons i pancartes i comic stripes, entre d’altres.

Per a més informació del Projecte CHAT Plus i les contraparts els altres països: Changing Attitude Against FGM (chatagainstfgm.eu)

Logo del Projecte Chat Plus

  Logo de la FAS        Logo de cofinançament de la Unió Europea

CHAT – Changing Attitude, Fostering Dialogue to prevent FGM és un projecte co-finançat pel Programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV) de la Unió Europea.

Finançat per la Unió Europea. Les visions i les opinions expressades són propietat dels seus autors i no reflecteixen necessàriament les de la Unió Europea. La Unió Europea no es pot fer responsable d'aquestes.