Transferència del Coneixement

Assoliments

A través de l'aplicació de les nostres eines de recerca, hem aconseguit assolir les fites següents:

La I Conferència Internacional sobre Pràctiques Tradicionals Perjudicials marca una fita històrica en la lluita contra la Mutilació Genital Femenina (MGF) a Gàmbia. Davant de més de 200 participants d'Àfrica i Europa, la vicepresidenta de Gàmbia, la portaveu del Congrés dels Diputats i el Gran Imam de la Mesquita de Banjul, van presidir la cerimònia d'inauguració fent públic el seu compromís en aquesta lluita.

Per primera vegada, experts i institucions governamentals i no governamentals es van reunir per a dialogar sobre aquesta problemàtica i explorar estratègies per a la seva prevenció. Nombroses ONG de Gàmbia, el Senegal, Burkina Faso, Kenya, Tanzània, Nigèria i Etiòpia van compartir les seves experiències amb agències internacionals com la OMS, FNUAP i UNICEF, així com amb una delegació del Comitè Interafricà contra les Pràctiques Tradicionals que Afecten la Salut de Dones i Menors (CIAF). Sota la ferma decisió de crear sinergies, es va signar la Declaració de Brufut.

La Conferència va tenir lloc a Brufut, Gàmbia, el maig de 2009, organitzada a iniciativa del Grup Interdisciplinari per a la Prevenció i l'Estudi de les Pràctiques Tradicionals Perjudicials (GIPE/PTP) i l'ONG Wassu Gàmbia Kafo, amb el suport de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Ministeri de Salut i Benestar Social de Gàmbia, la Universitat de Gàmbia i agències de Nacions Unides (OMS, FNUAP i UNICEF).

L'any 2004 la Dra. Adriana Kaplan va rodar el documental "Iniciació sense Mutilació", dirigit per Sebastián Risler, proposant un ritu de pas alternatiu que exclou la primera fase del ritual (fase física) durant la qual la mutilació té lloc, però mantenint les fases posteriors de transmissió cultural i pertinença social. En un país en el qual totes les accions preventives davant la Mutilació Genital Femenina (MGF) havien estat prohibides, el documental rep una sorprenent i calorosa benvinguda.

Qualificat de culturalment respectuós per la vicepresidenta de Gàmbia, l'any 2006 se sol·licita la seva traducció a les 5 principals llengües locals (mandinga, fula, sarahole, djola i wolof), afegint-se a les versions ja existents en espanyol, anglès i català.

Sostenibilitat i apropiació es troben en el cor de les nostres intervencions. Per a assegurar que els i les estudiants de l'àrea sanitària comencen la seva pràctica professional havent adquirit les habilitats necessàries per a identificar i tractar les conseqüències de la Mutilació Genital Femenina (MGF) i són, al seu torn, conscients del rol que poden jugar en la prevenció de la pràctica, hem desenvolupat un currículum acadèmic que integra la MGF de manera transversal.

Durant quatre anys hem treballat al costat de la Universitat de Gàmbia i la Missió Mèdica Cubana, impulsora de l'establiment de l'Escola de Medicina i Ciències Afins (EMCA). El resultat és un currículum acadèmic que aborda la MGF durant 30 hores distribuïdes en 6 assignatures (anatomia, fisiologia, gineco-obstetrícia, pediatria, psicologia i medicina comunitària). El currículum acadèmic va ser aprovat pel Comitè d'Ètica i el Senat de la Universitat de Gàmbia, sent posteriorment implantat no sols en Medicina, sinó també a l'Escola de Salut Pública i totes les escoles d'infermeria i de llevadores a tot el país.

L'any 2008, Wassu Gàmbia Kafo va desenvolupar el primer estudi clínic que ha tingut lloc a Gàmbia sobre les conseqüències de la Mutilació Genital Femenina (MGF) en la salut de dones i nenes. Els resultats revelen que la MGF es practica encara en les sis regions del país i produeix lesions en 1 de cada 3 dones i nenes.

Més endavant, el 2010, es duu a terme un segon estudi clínic amb l'objectiu d'obtenir informació detallada sobre les conseqüències de la pràctica a llarg termini a Gàmbia, incloent-hi el seu impacte durant el part i en la salut del nounat. L'estudi mostra que les dones que han patit una MGF i els seus nounats tenen quatre vegades més probabilitats de patir complicacions durant el part, que aquelles que no presenten una MGF.

A Gàmbia 3 de cada 4 dones i nenes han sofert algun tipus de Mutilació Genital Femenina (MGF), la qual cosa suposa que necessitaran cures mèdiques durant les pròximes dècades. Malgrat que el personal sanitari es troba al capdavant del circuit d'atenció davant casos de MGF i en una posició privilegiada per promoure el seu abandonament, els nostres estudis revelen que aquests professionals desconeixen les seves conseqüències i comparteixen idees errònies entorn de la pràctica. Davant l'evident necessitat d'augmentar les seves capacitats d'identificació, tractament i prevenció de la MGF, desenvolupem un programa de formació adaptat al context cultural del país.

L'any 2011 l'èxit del nostre esforç i compromís es va traduir en la signatura d'un acord amb el Ministeri de Salut i Benestar Social, agències de Nacions Unides (UNICEF i OMS), la Universitat Autònoma de Barcelona i Wassu Gàmbia Kafo, amb l'objectiu de desenvolupar el Programa Nacional de Formació de Professionals de la Salut sobre MGF. Aquest programa es dirigeix a 1.500 professionals de l'àrea sanitària (medicina, infermeria i llevadores) i està sent implantat al llarg del país sota la direcció de Wassu Gàmbia Kafo, impactant positivament en la salut de dones i nenes.

Hem ampliat el nostre programa de formació, a través del Ministeri de Salut, incloent-hi a llevadores tradicionals que, a causa de la falta de personal qualificat i la centralització dels recursos sanitaris, atenen gairebé la meitat dels parts que tenen lloc a Gàmbia. Les llevadores tradicionals són triades pels membres de la seva comunitat i conviuen amb ells, exercint en alguns casos de "circumcidadores". A través de la nostra formació, aprenen a identificar i preveure les complicacions de la MGF durant el part, comprenent el seu impacte negatiu en la salut i el rol que poden jugar en la seva prevenció.

El disseny de polítiques i accions dirigides a la prevenció i atenció de la Mutilació Genital Femenina (MGF) requereix conèixer les característiques i distribució geogràfica de la població afectada per aquesta pràctica. Basat en dades del padró municipal, el mapa de la MGF a Espanya permet quantificar i localitzar en el territori espanyol a la població femenina migrant procedent de països on es practica la MGF. Aquesta eina única, que possibilita guiar el desenvolupament de polítiques i accions preventives, es troba a la disposició de les persones que desitgin convertir reptes interculturals en oportunitats de creixement, contribuint a la defensa dels drets de dones i nenes.

Desenvolupat per primera vegada el 2001, el mapa es troba en la seva quarta actualització (2006, 2010, 2013).

De manera respectuosa, hem presentat els resultats dels nostres estudis clínics sobre les conseqüències de la Mutilació Genital Femenina (MGF) al Consell Suprem Islàmic a Gàmbia i a Imams i Ulemes d'Àfrica Occidental. A la Conferència Internacional de Nouakchott (Mauritània) el setembre de 2011, "Islam i MGF", organitzada per agències de Nacions Unides i l'Agència Alemanya de Cooperació al Desenvolupament (GIZ), es va aconseguir la promulgació d'una Fàtua (resolució) que reconeix que la MGF és una pràctica tradicional perjudicial, així com el compromís de diverses autoritats islàmiques per a evitar-la.

Fàtua (Francès, Anglès i Àrab).