Mutilació Genital Femenina

Per què es practica?

Malgrat que el seu origen és incert, la seva pràctica ha assolit un fort significat simbòlic. Aquells que defensen la continuitat de la MGF argumenten que és decisiva per preservar la identitat ètnica i de gènere, protegir la feminitat, la puresa i la virginitat, garantir l'honor de la família, assegurar el matrimoni i mantenir una higiene saludable. En moltes societats s'ha convertit en una prova física que confirma que una nena ha estat iniciada mitjançant un ritus de pas a l'edat adulta, confirmant la seva feminitat i assegurant que rep els ensenyaments necessaris per ser digna de pertànyer a la comunitat.

La MGF està considerada un component crucial del procés de socialització, lligada als dos valors fonamentals que conformen la vida africana: sentiment de pertinença a la comunitat i complementarietat de sexes.

A moltes comunitats musulmanes la MGF es practica per motius religiosos, essent considerada una Sunna. No obstant això, no s'associa necessàriament amb l'Islam, ja que hi ha molts musulmans que no la practiquen, mentre que sí ho fan certes comunitats de cristianes coptes i jueves falasha.