La Fundació Wassu

ONG Wassu Gambia Kafo

Wassu Gambia Kafo (WGK) és una organització no governamental establerta per la Dra. Adriana Kaplan l'any 1999, com un primer esforç institucional per promoure la cooperació al desenvolupament entre la República de Gàmbia i Espanya en les àrees de salut, recerca i educació.

Al llarg dels anys, WGK ha treballat estretament amb organitzacions governamentals, no governamentals, internacionals i locals, així com amb professionals i comunitats, empoderant a persones per tal que prenguin decisions informades mitjançant la transferència de coneixement per a la prevenció de la MGF.