La Fundacio Wassu

El GIPE-PTP

El Grup Interdisciplinar per la Prevenció i l'Estudi de Pràctiques Tradicionals Perjudicials (GIPE/PTP), és un grup de recerca del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB. Va a ser creat en 2003 en el marc d'una línia d'investigació inaugurada per la Dra. Adriana Kaplan

L'equip, format per professionals de diverses ciències socials i professionals de la salut, desenvolupa un programa d'investigació aplicada, activitats de formació i assessorament, que permet el restabliment d'una estratègia holística per prevenir la MGF, incorporant l'experiència en el terreny a Gàmbia i el coneixement adquirit de l'estudi dels processos d'aculturació i integració social de la població immigrada (procedent de l'Àfrica subsahariana) a Espanya.

 

L'equip del GIPE / PTP

 
Adriana Kaplan
Dra. En Antropologia Mèdica
Càtedra de Transferència de el Coneixement
Investigadora Principal 
 
 
Aina Mangas
Infermera de Salut Pública i Dra. en Antropologia.
Coordinadora de Formació 
 
Anna Moyà
Pediatra
Investigadora i Formadora 
 
Tamara Jiménez
Metge de família 
Investigadora i Formadora 
 
Lourdes Franco
Doctora en Medicina i Antropòloga.
Investigadora i Formadora