Recerca

Què és l'Observatori Transnacional?

L’Observatori Transnacional d’Investigació Aplicada a Noves Estratègies per a la Prevenció de l’MGF està albergat per la Fundació Wassu UAB. La seva seu a Espanya és el Grup Interdisciplinari per a la Prevenció i l’Estudi de les Pràctiques Tradicionals Perjudicials (GIPE/PTP), del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB.