Recerca

Què és l'Observatori Transnacional?

L’Observatori Transnacional d’Investigació Aplicada a Noves Estratègies per a la Prevenció de l’MGF, albergat per la Fundació Wassu UAB, té dues bases d’investigació i formació:

  • A Espanya, a través del Grup Interdisciplinar per a la Prevenció i l’Estudi de les Pràctiques Tradicionals Perjudicials (GIPE/PTP), del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB.

  • A Gàmbia, mitjançant l’ONG Wassu Gambia Kafo (WGK).

Observatori