La Fundació UAB

Presentacions institucionals

Per tal d'unificar la imatge corporativa de la FUAB en tota la seva documentació, s'han dissenyat unes plantilles de Power Point descarregables (en format .pptx) per a diferents entitats i àrees de treball dins de la FUAB: