Qualitat docent
Teràpia Ocupacional - Escola adscrita
2020 Informe enquesta inserció laboral: Grau Terapia Ocupacional 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Grau Teràpia Ocupacional 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Teràpia Ocupacional