Qualitat docent
Comptabilitat i Finances
2020 Informe enquesta inserció laboral: Grau Comptabilitat i Finances 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura CC.Empresarials 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura CC.Empresarials 
2011 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura CC.Empresarials 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura CC.Empresarials 
2005 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura CC.Empresarials