Qualitat docent
Administració i Direcció d'Empreses
2020 Informe enquesta inserció laboral: Grau ADE 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura ADE 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura ADE 
2011 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura ADE 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura ADE 
2008 Informe grup de discussió: Llicenciatura ADE 
2005 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura ADE 
2002 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura ADE