Qualitat docent
Matemàtiques
2020 Informe enquesta inserció laboral: Grau Matemàtiques 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Grau Matemàtiques + Llicenciatura Matemàtiques 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Matemàtiques 
2011 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Matemàtiques 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Matemàtiques 
2005 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Matemàtiques 
2002 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Matemàtiques 
2000 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Matemàtiques 
1999 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Matemàtiques