Qualitat docent
Bioquímica
2020 Informe enquesta inserció laboral: Grau Bioquímica 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Grau Bioquímica + Llic 2n cicle Bioquímica 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura 2n cicle Bioquímica 
2011 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura 2n cicle Bioquímica 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura 2n cicle Bioquímica 
2008 Informe grup de discussió: Llicenciatura 2n cicle Bioquímica 
2005 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura 2n cicle Bioquímica 
2002 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura 2n cicle Bioquímica 
2000 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura 2n cicle Bioquímica