Qualitat docent
Educació Infantil
2020 Informe enquesta inserció laboral: Grau Educació Infantil 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Grau Educació infantil + Diplomatura Mestre especialitat d'Educació Infantil 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat d'Educació Infantil 
2011 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat d'Educació Infantil 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat d'Educació Infantil 
2005 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat d'Educació Infantil 
2002 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat d'educació infantil