Qualitat docent
Comunicació Audiovisual
2020 Informe enquesta inserció laboral: Grau Comunicació Audiovisual 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Comunicació Audiovisual 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Comunicació Audiovisual 
2011 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Comunicació Audiovisual 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Comunicació Audiovisual 
2008 Informe grup de discussió: Llicenciatura Comunicació Audiovisual 
2005 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Comunicació Audiovisual 
2002 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Comunicació Audiovisual