Qualitat docent
Enginyeria Informàtica
2020 Informe enquesta inserció laboral: Grau Enginyeria Informàtica 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Eng informàtica + Eng tèc inf de gestió + Eng tèc inf de sistemes 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Eng informàtica 
2011 Informe enquesta inserció laboral: Enginyeria Informàtica 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Eng informàtica 
2008 Informe grup de discussió: Eng informàtica 
2005 Informe enquesta inserció laboral: Enginyeria Informàtica 
2003 Informe grup de discussió: Enginyeria Informàtica 
2002 Informe enquesta inserció laboral: Enginyeria Informàtica 
1998 Informe enquesta inserció laboral: Enginyeria Informàtica 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Eng tèc inf sistemes 
2011 Informe enquesta inserció laboral: Enginyeria Tèc Inf Sistemes 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Eng tèc inf sistemes 
2005 Informe enquesta inserció laboral: Enginyeria Tèc Inf Sistemes 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Eng tèc inf de gestió 
2011 Informe enquesta inserció laboral: Enginyeria Tèc Inf de Gestió 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Eng tèc inf de gestió 
2005 Informe enquesta inserció laboral: Enginyeria Tèc Inf de Gestió 
2002 Informe enquesta inserció laboral: Enginyeria Tèc Inf de Gestió 
1998 Informe enquesta inserció laboral: Enginyeria Tèc Inf de Gestió