Qualitat docent
Llengua i Literatura Espanyoles (en extinció)
2020 Informe enquesta inserció laboral: Grau Llengua i Literatura Espanyoles 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Grau Llengua i Literatura Espanyoles + Llicenciatura Filologia Hispànica 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Filologia Hispànica (0,93 MB) 
2011 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Filologia Hispànica (0,31 MB) 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Filologia Hispànica (0.18 MB) 
2006 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Filologia Hispànica (0,15 MB) 
2002 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Filologia Hispànica (0,17 MB)