Màsters oficials La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell
Llistat de màsters oficials de l'àmbit de coneixement de biodiversitat, conservació i ecologia
Nom Tipus Places Modalitat
Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat Màster Oficial UAB 30 places Presencial.
Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social Màster Oficial UAB 50 places Presencial
Geologia i Geofísica de Reservoris Interuniversitari
Gestió de Sòls i Aigües Interuniversitari
Recursos Minerals i Riscos Geològics Interuniversitari
Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica Màster Oficial UAB 25 places

Presencial i en streaming