Qualitat docent

Avaluació de l'actuació docent

Enquestes d'avaluació de l'actuació docent

L'enquesta sobre l'actuació docent del professorat la responen els alumnes cada semestre.
Els estudiants valoren qüestions relacionades amb l'activitat desenvolupada pel professorat a l'aula.

Calendari
L'enquesta es programa al final de la docència de cada semestre: el mes de desembre per la docència impartida al primer semestre, i el mes de maig per la docència impartida al segon semestre i la docència anual.

Respondre l'enquesta
Aquesta enquesta es pot respondre mitjançant una pàgina web o via aplicació mòbil (telèfon mòbil o tauleta)

Preguntes freqüents
Sóc professor / Sóc estudiant

Informes de resultats
Els informes de resultats es difonen al mes de març -els corresponents a l'enquesta de desembre- i el mes de juliol -els corresponents a l'enquesta de maig-.

Aquests informes es difonen a les direccions de centres, coordinacions de titulacions i direccions de departaments a través de correu electrònic.

Documents