Autorització d'estada

Targeta d'Identificació d'Estranjers - TIE

La UAB, a través de l'International Support Service, ofereix assessorament sobre el tràmit, que s'ha de dur a terme a la comissaria de la Policia Nacional corresponent a la localitat on l'estudiant estigui empadronat.

Tots els documents s'han de presentar en llengua oficial (espanyol o català); si no és possible, s'acceptaran els originals degudament legalitzats en altres idiomes que estiguin acompanyats d'una traducció jurada.

Documents que cal presentar:
1. Imprès oficial (full EX-17) (original + 1 còpia)
2. Fotocòpia del passaport
3. Fotocòpia del visat tipus D d'estudiant (obert)
4. Fotocòpia del segell d'entrada a la UE o bitllet d'avió (targeta d'embarcament)
5. Còpia de la sol·licitud de matrícula i del rebut de pagament (o credencial de becari)
6. Carta de durada dels estudis (pot servir la carta d'admissió als estudis, sempre que n'especifiqui la durada)
7. Fotografies de mida carnet (3)
8. Certificat d'empadronament

La comissaria expedirà immediatament un resguard oficial de la targeta. La targeta d'autorització d'estada per estudis es rebrà entre un i dos mesos després. La seva validesa dependrà del període d'estudis o de la finalització del curs acadèmic.

Nota important: es disposa d'un màxim de 30 dies naturals per sol·licitar l'autorització d'estada per estudis des de la data d'entrada a la Unió Europea. A aquest efecte, és imprescindible conservar els bitllets de vol (targeta d'embarcament) o que s'obtingui el segell d'entrada a les duanes.

La gestió acadèmica de cada centre requerirà la targeta d'autorització d'estada per estudis i una fotocòpia per completar el procés de matriculació. La persona interessada disposarà de quatre mesos per acreditar-ho. En cas de requerir el NIE, es pot trobar informació sobre aquest tràmit a la fulla 91 del Ministeri.