Requisits d'admissiķ

El requisit general per accedir a un màster o un postgrau és tenir un títol universitari de grau o equiparable (mínim 180 crèdits ECTS o 3 cursos acadèmics). A sota pots veure quina documentació hauràs de presentar en funció del país on vas obtenir el teu títol.

Algunes diplomatures de postgrau poden, excepcionalment, admetre estudiants sense títol de grau. Això no és possible, però, en els màsters.

A més a més d’aquest requisit general, cada màster o postgrau pot establir requisits específics (per exemple: que el teu grau sigui d’un àmbit concret, experiència professional, nivell de llengües, domini de programes informàtics...). Per tal de demostrar que els compleixes, és possible que hagis d’aportar documentació addicional (per exemple: currículum vitae, certificat de nivell d’idiomes, carta de motivació, carta de recomanació...).

A l’apartat “Admissió” de la fitxa de cada màster o postgrau s’especifiquen els requisits i la documentació específica de cada programa. Consulta el catàleg de màsters i postgraus propis UAB.