Certificats

Informaciķ d'interčs

El certificat acadèmic personal (CAP) es refereix al teu expedient acadèmic: nombre de crèdits/hores, qualificació, curs acadèmic, etc.

El certificat de pla d’estudis, també conegut com sylabus, recull el contingut de les assignatures/mòduls que integren el teu expedient acadèmic. Hi ha països que sol·liciten la presentació d’aquest document com a requisit per legalitzar el teu títol de màster/diploma de postgrau/curs d’especialització per tal que pugui tenir plena validesa.

El procés de sol.licitud, tant del certificat acadèmic personal com del pla d'estudis, és el següent:

 1. Emplena i signa la sol·licitud de certificat. Cal que aportis també còpia del teu document d'identitat o passaport. Escaneja i entrega la documentació a través de les Gestions online de l'Escola de Postgrau:

  Gestions online de l'Escola de Postgrau


 2. A l'Escola de Postgrau revisem el teu expedient i, si escau, et comuniquem que estem en disposició de realitzar el certificat. Tot seguit, hauràs de realitzar el pagament de la taxa d'expedició associada al tipus de certificat que sol·licitis:
  • 27,27€ per al certificat acadèmic personal
  • 30€ per al pla d'estudis
  (taxes acadèmiques vàlides durant el curs acadèmic 2019-2020).
   
 3. Hauràs de fer-nos arribar el comprovant de pagament a través de les Gestions online de l'Escola de Postgrau (dins a la sol·licitud creada anteriorment: NO s'ha de crear una de nova).

  Gestions online de l'Escola de Postgrau


 4. El temps d’emissió del certificat acadèmic personal serà de 10 a 15 dies laborables a comptar a partir del moment que rebem el justificant de pagament. Quan el tinguem a disposició, rebràs una còpia per correu electrònic. Si et cal l'original, te’l lliurarem personalment a l'Escola de Postgrau, o bé a través d’una tercera persona o un missatger a qui autoritzis per escrit.


També pots fer cadascun dels tràmits venint personalment, amb cita prèvia, a l'Escola de Postgrau, o bé autoritzant per escrit una tercera persona.

Solˇlicitud de certificat
Autoritzaciķ de trāmits