Empresa i Tecnologia

Empresa i tecnologia

PRÀCTIQUES - GRAU EN EMPRESA I TECNOLOGIA

 

La Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona organitza el Programa de Pràctiques Externes en empreses i altres institucions dels graus de Comptabilitat i Finances i Empresa i Tecnologia. L'objectiu és que els alumnes d’aquests graus posin en pràctica els coneixements adquirits durant els seus estudis, mitjançant una activitat formativa supervisada per la Facultat i realitzada en les empreses i altres institucions.  
 
 
OBJECTIUS
 
El Programa de Pràctiques Externes genera valor als alumnes i a les empreses i altres institucions:
 • Els alumnes practiquen els coneixements adquirits durant els seus estudis de grau i adquireixen competències que faciliten la seva ocupabilitat i els prepararà millor per a l’exercici de les activitats professionals.
 • Les empreses i altres institucions coneixen als alumnes d’aquests graus, els quals es convertiran a molt curt termini en professionals qualificats, i incideixen en els factors del seu aprenentatge.
 
ESTRUCTURA
 
El Programa de Pràctiques Externes es du a terme cursant una assignatura optativa (pràctiques externes) de 18 ECTS durant el segon quadrimestre de quart curs del grau corresponent (ADE en anglès, Comptabilitat i Finances i Empresa i Tecnologia).
 
L’estada a l’empresa serà d’un mínim de 300 hores, ampliable a un màxim de 700 hores. Es recomana un horari de pràctiques de 20 a 25 hores a la setmana, durant un període aproximat de 12 setmanes.
 
Les pràctiques poden ser remunerades però la seva realització no suposa l’existència de relació laboral entre l’estudiant i l’empresa (segons el Reial Decret 592/2014 de 11 de juliol).
 


El Grau en Empresa i Tecnologia combina coneixements d'administració i direcció d'empreses i sistemes d’informació. La formació permet participar en el disseny, implantació i gestionar el desenvolupament dels sistemes d’informació en les organitzacions, per tal que aportin valor i estiguin alineats i integrats amb els objectius de negoci.
 
 
Els alumnes del grau d’Empresa i Tecnologia  tenen la possibilitat de fer les pràctiques externes orientades a les tasques pròpies del grau:
 • Analistes de negoci en estreta col·laboració amb analistes de sistemes.
 • Participar en el disseny, transició, operació i la millora continua de serveis.
 • Col·laborar en el desenvolupament de models de negoci basats en Internet.
 • Col·laborar amb auditories de sistemes d'informació.
 • Participar en auditories de seguretat.
 • Col·laborar amb directors de projectes (project assistant) o en oficines de projectes.
 • Suport a consultors de sistemes d'informació en aspectes de negoci.

Els graduats exerceixen com a nexe entre la tecnologia i la gestió en les organitzacions, donada la seva formació en:
 • Capacitats tecnològiques (sistemes d’informació, fonaments de programació, bases de dades i tecnologia web, etc).
 • Sistemes corporatius de gestió (ERP, CRM, SCM, Business Intelligence,etc).
 • Coneixement de gestió empresarial (recursos humans, processos, màrqueting, gestió del servei, comptabilitat, operacions, logística,etc).

INFORMACIÓ PRÀCTIQUES EXTERNES CURS 2014-2015
 
Al curs 2014-2015 oferim 20 pràctiques externes a aquest grau a empreses i altres institucions de diferents característiques i sectors. A més hi ha la possibilitat d’accedir a pràctiques a Shangai. 

TOTAL DE PRÀCTIQUES: 20 (16 remunerades)

Tipus: 
 • Auditories (1 pràctica)
 • Serveis a les persones i empreses (15 pràctiques)
 • Serveis financers (3 pràctiques)

A l'estranger: 
 • Shangai

Totes les pràctiques externes estan orientades a les tasques pròpies del grau. D’altra banda, d’aquestes pràctiques externes 16 són remunerades i 4 no remunerades.


ACCÉS AL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES EXTERNES
 
En el moment de la matriculació al quart curs del grau, l’alumne es podrà matricular a l’assignatura optativa de pràctiques externes. En el cas que es existeixi més demanda que oferta, l’accés s’efectuarà per expedient acadèmic.

 
LLISTAT D'EMPRESES PARTICIPANTS
 
ASEA BROWN BOVERI
CIRSA INTERNATIONAL GAMING CORPORATION, S.A.
CIRSA SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L.
EMPRESAS RAMONEDA SA
ESCOLA DE POSTGRAU UAB
EVERIS SPAIN, S.L.U.
S.B.S. SEIDOR
WITTE Y SOLÁ, S.A.
ACTIVE BUSINESS AND TECHNOLOGY S.L.
BANCO SANTANDER S.A.
BINARY MENORCA S.L.
CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA, S.L.P.
IBERPOTASH S.A.
INSTALACIONES DE MOQUETAS Y DERIVADOS SA
COREGISTROS S.L.
WÜRTH INDUSTRIA ESPAÑA, S.A.
WEDDING PLANNER S.L.
BANCO SANTANDER/OFICINA TREBALL CAMPUS UAB
ACCENTURE, S.L.U.
BDO AUDITORES, S.L.P.
JOBISJOB, S.L.
LABORATORIS MIRET, S.A.
POS POTENTIAL SLU
QUONEXT PROFESSIONAL SERVICES
ONLY-APARTMENTS S.A.