Comptabilitat i Finances

Foto comptabilitat

PRÀCTIQUES - GRAU EN COMPTABILITAT I FINANCES

La Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona organitza el Programa de Pràctiques Externes en empreses i altres institucions dels graus en Comptabilitat i Finances i Empresa i Tecnologia. L'objectiu és que els alumnes d’aquests graus posin en pràctica els coneixements adquirits durant els seus estudis, mitjançant una activitat formativa supervisada per la Facultat i realitzada en les empreses i altres institucions.  

 
 
OBJECTIUS
 
El Programa de Pràctiques Externes genera valor als alumnes i a les empreses i altres institucions:
 • Els alumnes practiquen els coneixements adquirits durant els seus estudis de grau i adquireixen competències que faciliten la seva ocupabilitat i els prepararà millor per a l’exercici de les activitats professionals.
 • Les empreses i altres institucions coneixen als alumnes d’aquests graus, els quals es convertiran a molt curt termini en professionals qualificats, i incideixen en els factors del seu aprenentatge.
 
ESTRUCTURA
 
El Programa de Pràctiques Externes es du a terme cursant una assignatura optativa (pràctiques externes) de 18 ECTS durant el segon quadrimestre de quart curs del grau corresponent.
 
L’estada a l’empresa serà d’un mínim de 300 hores, ampliable a un màxim de 700 hores. Es recomana un horari de pràctiques de 20 a 25 hores a la setmana, durant un període aproximat de 12 setmanes.

Les pràctiques poden ser remunerades però la seva realització no suposa l’existència de relació laboral entre l’estudiant i l’empresa (segons el Reial Decret 592/2014 d’11 de juliol).
 
El Grau en Comptabilitat i Finances proporciona àmplia formació en l'àrea comptable i financera de qualsevol organització. També proporciona una bona preparació en les altres àrees funcionals de l’empresa i en les eines bàsiques per entendre les magnituds econòmiques en general. 
 
Els alumnes del grau de Comptabilitat i Finances tenen la possibilitat de fer les pràctiques externes orientades a les tasques pròpies del grau:
 
 • Gestió administrativa, comptable o financera a dintre de qualsevol departament d’una organització dedicat a aquestes tasques: controller, gestió de tresoreria, analista de riscos, generació i tancament d’informes comptables, etc.
 • Assessoria financera, fiscal i/o comptable a altres empreses, establint-se per compte propi o bé treballant per a tercers. 
 • Auditoria de comptes tant interna com externa, examinant estats financers per garantir la seva fiabilitat.
 • Gestió a institucions financeres: entitats de crèdit, societats i agències de valors, asseguradores, gestores de fons, Banc d’Espanya, Bancs Centrals d’altres països. etc.
 • Assessories d’inversió i finançament, tant per a empreses com negociant en mercats borsaris. 
 • Gestió comptable i/o financera en organismes sense ànim de lucre. 
   
Els graduats podran desenvolupar competències directives de gestió, planificació i control, especialment en els departaments comptables i financers, ja que disposaran d’eines per analitzar la realitat econòmica de les organitzacions a través d'informació comptable i financera, que també seran capaços de generar i presentar. 


INFORMACIÓ PRÀCTIQUES EXTERNES CURS 2014-2015
 
Al curs 2014-2015 oferim 30 pràctiques externes a aquest grau a empreses i altres institucions de diferents característiques i sectors. A més hi ha la possibilitat d’accedir a pràctiques a Shangai. 
 
TOTAL DE PRÀCTIQUES: 30  (12 remunerades)

Tipus:
 • Auditories (8 pràctiques)
 • Assessories (3 pràctiques)
 • Industrials (3 pràctiques)
 • Serveis a les persones i empreses (16 pràctiques)

Pràctiques a l'estranger: 

 • Shangai

Totes les pràctiques externes estan orientades a les tasques pròpies del grau. D’altra banda, d’aquestes pràctiques externes 12 són remunerades i 18 no remunerades. 

Addicionalment s'ofereix la possibilitat d'accedir a les pràctiques en empreses a través d'un projecte que presenti l'estudiant d'acord amb alguna empresa. Per aquesta modalitat s'ofereixen 10 places.

Els estudiants que vulguin accedir en aquestes 10 places han de presentar el projecte de pràctiques d'acord amb l'empresa. El període de presentació dels projectes serà de l'1-10-14 fins el 7-11-14.

La setmana del 10 al 14 de novembre es notificarà els 10 proejctes acceptats.

 
ACCÉS AL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES EXTERNES
 
En el moment de la matriculació al quart curs del grau, l’alumne es podrà matricular a l’assignatura optativa de pràctiques externes. En el cas que existeixi més demanda que oferta, l’accés s’efectuarà per expedient acadèmic.

En cas d'accedir al programa a través de les 10 places vinculades a projectes presentats pels estudiants, es permetrà el canvi de 3 assignatures optatives de segon semestre per les pràctiques esxternes.
 

LLISTAT D'EMPRESES PARTICIPANTS
 
ACTIVA MUTUA 2008
AGRUPACIÓ AMCI D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES SA
ARROBA DENTAL, S.L.
ASEPYME BCN SAP
ASESORÍA LASER SL
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AMELA, S.L.P.
BANC SABADELL
BARTH SPEDITION GMBH
CATALANA OCCIDENTE
CLÍNICA SANT JORDI
CONTROL FINANCIERO CONTABLE Y ASOCIADOS, S.L.
DELECTATECH
DEPARTAMENT FINANCES UAB
DIAGONAL RISC CORREDORIA D'ASSEGURANCES SL
FIATC
FINGRACEN, S.L.U.
FLUIDRA SERVICES ESPAÑA, S.L.U.
FORWARD ECONOMICS
FUNDACIÓ PARC TAULÍ
GRUPO 3MGTRES SERVICIOS INTEGRALES S.L.
GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.
HORWATH PLM AUDITORES, S.L.P.
HUAYI COMPRESSOR BARCELONA, SLU
MARBRES FORMA, SL
MATIAS I CRENER ASSESSORS, S.L.
MAZARS AUDITORES,  S.L.P.
MEDICAL 3 IMPORTACIÓN SERVICE IBÉRICA, S.L.
NOVASTOCK S.A.
OBIS GESTIÓ I ASSESSORAMENT, S.L.P.
OBSERVATORI DEL TERCER SECTOR
QUALITY DOORS SL
R3J ASIGEST S.L.
RCM AUDITORES, S.L.
RIUS CONSULTORS ASSOCIATS, SL
SIMALAIA SL
SISQUELLA SOLUCIONS EMPRESARIALS SLP
SUPERWAGEN S.A.
TALLER MAJOR SL
ZETA SERVICIOS Y EQUIPOS S.A.