Servei d'Informàtica

L'energia elèctrica a l'Edifici dels Serveis Informàtics

Consum avui

Consum setmana

Previsió

Despesa avui

Despesa setmana actual