CREAF - Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals

L'energia elèctrica al Centre de Visió per Computador

Consum avui

Consum setmana

Previsió

Despesa avui

Despesa setmana actual