Actualitat

Imatge d'una mallerenga cuallarga anellada

3 de juny - jornada de natura al campus de la UAB

Lloc: voltants de la font del Carme 

Hora: de 8 a 12 h.

La jornada forma part de l’assignatura “Biologia i diversitat de vertebrats terrestres” com a pràctica opcional de camp.

Participació: es recomana enviar un correu a medi.ambient@uab.cat indicant hores aproximades d’assistència per poder distribuir els assistents en grups reduïts.


 

Apunts d'Energia

Campanya per a promoure la recollida selectiva als bars de la UAB

Com a part del projecte europeu "DECISIVE" on hi participen la UAB i l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), s'ha iniciat una campanya d'informació i sensibilització per als usuaris dels bars i restaurants de la UAB, per a promoure una correcta recollida selectiva de les diferents fraccions de residus que es generen als bars i restaurants i menjadors de la UAB, especialment de la fracció orgànica.

Campus Saludable i Sostenible
Energia i aigua
Eficiència energètica
Borsa de material
Xarxa de camins

Més informació UAB