CVC – Centre de Visió per Computador

L'energia elèctrica al Centre de Visió per Computador

Consum avui

Consum setmana

Previsió

Despesa avui

Despesa setmana actual