Edifici d'Estudiants

L'energia elèctrica a l'Edifici d'Estudiants

Consum avui

Consum setmana

Previsió

Despesa avui

Despesa setmana actual