Biblioteca d'Humanitats

L'energia elèctrica a la Biblioteca d'Humanitats

Consum avui

Consum setmana

Previsió

Despesa avui

Despesa setmana actual