Actuacions

Actuacions executades en matèria d'energia

Les actuacions més rellevants executades durant l'any 2019 en matèria d'energia són les següents.

  • Millora dels sistemes de climatització (calefacció i refrigeració) instal·lant vàlvules amb control de temperatura millorant-ne el sistema de gestió.
  • Substitució de plantes refredadores per d'altres més eficients així com la reforma de sales de calderes.
  • Substitució de l'enllumenat actual per enllumenat led a les zones d'ús intensiu dels edificis.
  • Substitució parcial de l'enllumenat dels vials exterior del Campus per enllumenat led.

 

Enllumenat LES al campus

 

Ventiladors a les aules de la UAB