Consum energètic de la UAB

L'energia elèctrica a la UAB

Consum avui

Consum setmana

Previsió

Despesa avui

Despesa setmana actual