Hospital Clínic Veterinari

L'energia elèctrica a l'Hospital Clínic Veterinari

Consum avui

Consum setmana

Previsió

Despesa avui

Despesa setmana actual