ICTA - Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals

L'energia elèctrica a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals

Consum avui

Consum setmana

Previsió

Despesa avui

Despesa setmana actual