Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General

L'energia elèctrica a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General

Consum avui

Consum setmana

Previsió

Despesa avui

Despesa setmana actual