IBB - Institut de Biotecnologia i Biomedicina

L'energia elèctrica a l'Institut de Biotecnoligia i Biomedicina

Consum avui

Consum setmana

Previsió

Despesa avui

Despesa setmana actual